[01-09-2017] ΗΠΑ: Αναταραχή προκάλεσε η εξεύρεση μυκητιασικών φιαλιδίων ευλογιάς στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας

Η εξεύρεση μυκητιασικών φιαλιδίων ευλογιάς στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (National Institute of Health-NIH) προκάλεσε αναταραχή, και οδήγησε αβίαστα στην αποκάλυψη αδυναμιών, σε θέματα σχετικά με τη βιοασφάλεια. 

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα το 2014, κατά την εκκαθάριση μιας αποθήκης  του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration -FDA), στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας. Ο υπάλληλος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων, ανακάλυψε αρκετά φιαλίδια ευλογιάς, τα οποία είχαν παραμείνει άθικτα για χρόνια. Η εν λόγω αποκάλυψη, προκάλεσε έντονη ανησυχία και δημιούργησε την ανάγκη έγερσης περαιτέρω ερευνών, από διάφορες αρχές όπως, το Κογκρέσο, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (Federal Bureau of Investigation-FBI).

Επιπλέον, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας συγκρότησε μια ομάδα εργασίας, με σκοπό να διερευνήσει τις καταστάσεις και τα αίτια σχετικά με την  ύπαρξη του θανάσιμου ιού. Η έκθεση της ομάδας , αναφέρει τα εξής: «Ούτε ο FDA, ούτε το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, δεν ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη όσον αφορά το χώρο και το ανευρεθέν υλικό. Οι ερευνητές, εντούτοις, γνώριζαν τα βήματα που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά όσον αφορά την ύπαρξη των εγκαταλελειμμένων δειγμάτων,  δεν τους προκάλεσε καμία ανησυχία». Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι την ομάδα εργασίας, που επιλέχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας,  αποτελούσαν εξωτερικοί κριτικοί και οι αρμοδιότητες τους εκτός των άλλων,  ήταν να σημειώνουν διαδικαστικά σφάλματα που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην παράλειψη. Για παράδειγμα, πριν από το 2014, δεν υπήρχε πολιτική απογραφής δειγμάτων.

Παρά το γεγονός ότι ο υπάλληλος του FDA, δεν περίμενε τους ειδικούς από το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και έβαλε τα κιβώτια των φιαλιδίων σε ένα άλλο κουτί από χαρτόνι, η έρευνα που διεξήχθη κατέληξε ότι η αντίδραση στην έυρεση των φιαλιφίων ήταν άμεση και πλήρης. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα παρακάτω:  Αρχικά, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, θα έπρεπε να προβεί αρχικά στον έλεγχο της κατάλληλης αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών και στη συνέχεια στην λεπτομερή καταγραφή τους. Η έκθεση επισημαίνει ότι το 2008, το 2011 και το 2012, χρησιμοποιήθηκαν επικίνδυνα μικρόβια, όπου καταγράφηκαν λανθασμένα ή αποθηκεύονταν ακατάλληλα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι «Μια πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, θα μπορούσε να οδηγήσει, στην καταστροφή των δειγμάτων του ιού της ευλογιάς, νωρίτερα».

Κλείνοντας, ύστερα από την επιβεβαίωση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ότι τα δείγματα της ευλογιάς ήταν βιώσιμα, ο FDA κλήθηκε να προβεί στην καταστροφή τους με την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα φιαλίδια θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί ή να είχαν μεταφερθεί στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ως μέρος μιας παγκόσμιας συμφωνίας.

Πηγή: The Scientist

Aλεξάνδρα Ι. Κοζαμάνη – Stagiaire ΕΒΒ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates