[23-12-2017] ΗΠΑ: Τα Κέντρα για την Ιατρική Φροντίδα και τις Ιατρικές Υπηρεσίες (ΚΙΦΙΥ) ενισχύουν με νέο κανονισμό την εφαρμογή της τηλεϊατρικής

Στις αρχές Νοεμβρίου τα Κέντρα για την Ιατρική Φροντίδα και τις Ιατρικές Υπηρεσίες (στο εξής: ΚΙΦΙΥ [Centers for Medicare and Medicaid ServicesCMS]) της Βαλτιμόρης και των περιχώρων της Ουάσινγκτον εξέδωσαν έναν τελικό κανονισμό με ισχύ από 1.1.2018 σχετικά με το Πρόγραμμα Αμοιβών των Ιατρών της Ιατρικής Φροντίδας [Medicare Physician Fee Schedule].

Μεταξύ των αλλαγών που προβλέπονται στον κανονισμό αναφέρθηκε η αύξηση των αμοιβών των ιατρών κατά ποσοστό 0,41% από το 2018 σε σχέση με το 2017. Ένα όμως τα πιο βαρυσήμαντα τμήματα του κανονισμού που δεν θίγονται ακροθιγώς είναι εκείνο της έκβασης οικονομικών κυρίως ζητημάτων για το θέμα της τηλεϊατρικής.

Μια πρώτη ρύθμιση είναι εκείνη της δημιουργίας νέων κωδικών για τις περιπτώσεις του καρκίνου του πνεύμονα, των αξιολογήσεων των κινδύνων για την υγεία, την ψυχοθεραπεία, την ανάγκη διαχείρισης χρόνιας περίθαλψης, καθώς και των μυοσκελετικών και νευρολογικών προβλημάτων με επιπλέον κατηγορίες. Οι κώδικες αυτοί, γνωστοί στο αμερικανικό σύστημα υγείας ως «Κωδικοί Τρέχουσας Διαδικαστικής Ορολογίας» [CurrentProceduralTerminologyCodesCPTCodes], είναι κωδικοί για την αναφορά ιατρικών, χειρουργικών και διαγνωστικών διαδικασιών και υπηρεσιών σε φορείς όπως οι ιατροί, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι οργανισμοί διαπίστευσης. Οι εν λόγω κωδικοί χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την αριθμητική κωδικοποίηση διάγνωσης ICD-9-CM Ή ICD-10-CM κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ιατρικής χρέωσης παροχής υπηρεσιών. Από το 2017, λοιπόν, με τη νέα κωδικοποίηση προστέθηκαν και οι σύγχρονες υπηρεσίες τηλεϊατρικής στο σύστημα συλλογής αναφορών – όπως με τον κωδικό 99091 για την καταγραφή ορισμένων στοιχείων για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών –, καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω των κωδικών αυτών.

Μια άλλη δυνατότητα ως προς την τηλεϊατρική που προσφέρθηκε είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη για όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Με το νέο αυτόν κανονισμό οι υπηρεσίες αυτές θα χρηματοδοτούνται, δίνοντας ταυτόχρονα και στους παρόχους υγείας τη δυνατότητα να τις συμπεριλάβουν στον κατάλογο των προσφερόμενων παροχών τους, ενώ επίσης θα προάγονται οι καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας από τους επιστήμονες εντός των αστικών κέντρων. Ιδίως για τις αγροτικές περιοχές ή περιοχές που έχουν πληγεί από τυφώνες, μια τέτοια λύση φαίνεται να επικουρεί ως προς τα θύματα εκείνα που δεν βρίσκονταν κοντά σε κάποιο ιατρικό κέντρο.

Τέλος, όπως ήταν φυσικό, ένας τέτοιος κανονισμός θα είχε τους υποστηρικτές και του επικριτές του. Ως προς τη μερίδα εκείνων που θεώρησαν ευεργετικά τα μέτρα τάχθηκε ο Διευθυντής της «Συνασπισμένης Πρωτοβουλίας για την Υγεία» [Connected Health Initiative CHI] Morgan Reed, ο οποίος επικρότησε αυτά τα νέα εργαλεία που έγιναν εκμεταλλεύσιμα χάριν της πρωτοπορίας στον τομέα της υγείας με οφέλη για τους γιατρούς ως επιστήμονες, τους παρόχους υγείας ως ανταγωνιστές, τους ασθενείς με τη μείωση των τιμών από τα όσα πλήρωναν για την περίθαλψη, καθώς και την επίρρωση των σχέσεων μεταξύ γιατρών και ασθενών. Από την άλλη πλευρά, μια αμυντική στάση κράτησε ο Αντιπρόεδρος της «Αμερικανικής Ένωσης Νοσοκομείων» [American Hospital AssociationAMA] Tom Nickels, ο οποίος αφενός υποστήριξε θετικά τη νέα αυτή πολιτική. Εντούτοις, αντέταξε πως τόσο τα ποσά αυτά της χρηματοδότησης για τις τηλεϊατρικές υπηρεσίες από τα ΚΙΦΙΥ θα μειωθούν από τα ποσά που προορίζονταν για τις ανάγκες των επιμέρους κλινικών των νοσοκομείων, όσο και ότι για το «χτίσιμο» του μητρώου με τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί με ακρίβεια τα κριτήρια χρήσης προηγμένης διαγνωστικής απεικόνισης ώστε να είναι διακριτά τα στοιχεία της παθολογικής τους κατάστασης από μια οθόνη. Έτσι προέτρεψε για μια εκ των προτέρων πιο εκτεταμένη προσέγγιση στην τηλεϊατρική χρηματοδοτική εξασφάλιση ώστε να αποβεί επιτυχημένη.

 

Πηγή: MedCityNews

Μαρία – Φανουρία Παπαντωνάκη - Stagiaire ΕΕΒ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates