[11-07-2018] Κόσμος: 50 χρόνια χωρίς σαφή απάντηση για τον εγκεφαλικό θάνατο;

Πριν 50 χρόνια επιτροπή της Ιατρικής σχολής του Harvard αποφάνθηκε ότι άνθρωποι που είναι σε κόμμα μη αναστρέψιμης μορφής (δηλαδή άτομα που δεν παρουσιάζουν ορατή δραστηριότητα στο κεντρικό νευρικό τους σύστημα), είναι νεκροί τόσο από νομική, όσο και από ηθική πλευρά.

Το κριτήριο αυτό κατοχυρώθηκε νομικά αρχικά στις Η.Π.Α. και έπειτα παγκοσμίως, ως μέτρο για την αφαίρεση οργάνων και την αναστολή παροχής φαρμακευτικής θεραπείας. Ωστόσο ερωτήματα που αφορούν το κατά πόσο ένα εγκεφαλικά νεκρό άτομο είναι και σωματικά νεκρό, δεν είναι ξεκάθαρα.

Πρόσφατα άρθρα στο περιοδικό JAMA υποστηρίζουν ότι παρά τη νομική δικαιολόγηση του κριτηρίου του εγκεφαλικού θανάτου, η άποψη αυτή δεν μπορεί να ευσταθεί φιλοσοφικά. Ο νόμος θα πρέπει να προσφέρει ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές ώστε να τυποποιεί καταστάσεις, όπως το πότε κάποιος είναι νεκρός. Με τον παραπάνω κανονισμό προσδιορίζεται το πότε το άτομο θεωρείται νεκρό, καθιστώντας το έτσι δωρητή των οργάνων του και επιτρέπει στο υγειονομικό σύστημα να αρνηθεί να κρατά στη ζωή κάποιον ασθενή. Κρίνεται, όμως, αναγκαίο να βρεθεί μια εννοιολογική αιτιολόγηση για τη σύνδεση αυτής της διάγνωσης (σσ. εγκεφαλικός θάνατος) με τον σωματικό θάνατο.

Όπως φαίνεται, ενώ τα προβλήματα των μεταμοσχεύσεων ίσως λυθούν στο μέλλον (μέσω τρισδιάστατων εκτυπώσεων και ξενομεταμοσχεύσεων), το ζήτημα του εγκεφαλικού θανάτου θα παραμείνει ανοικτό για αρκετό καιρό ακόμα.

 

Πηγή: BioEdge

Μαρία Νικολίνα Σμυρνάκη – Stagiaire EEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates