[06-01-2019] Ελβετία: Πρόταση Ιατρών για φιλελεύθερες κατευθυντήριες γραμμές για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Ελβετική Ακαδημία των Ιατρικών επιστημών, έθεσε ως πρόταση την ένταξη κατευθυντήριων γραμμών στον κώδικα δεοντολογίας που αφορούν την φροντίδα στο τέλος της ζωής ενός ασθενή. Παρ’ όλα αυτά, η Ομοσπονδία Ελβετικών Ιατρών, απέρριψε αυτήν την πρόταση.

Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν πως ο αφόρητος πόνος που βιώνει ένας ασθενής δεν αποτελεί σαφές κριτήριο για την άσκηση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας από έναν γιατρό.

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση-κριτική της SamiaHurst, από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης η οποία υποστήριξε πώς οι νέες αυτές κατευθυντήριες γραμμές που προτάθηκαν, πλαισιώνουν καταστάσεις στις οποίες οι γιατροί, ήδη προβαίνουν στη διαδικασία της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Για παράδειγμα στις χαρακτηριζόμενες «πολλαπλές παθολογίες» που μπορεί να έχει ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είναι πιο ευάλωτος ασθενής, ώστε να προβεί στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία, με την βοήθεια του γιατρού που τον συνοδεύει και τον φροντίζει.

Πηγή:BioEdge

Ευγενία Κρητικού - StagiaireEEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το ένατο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2019 • Τόμος 5 • Τεύχος 1

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates