Βιβλιοθήκη

Στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Νεοφύτου Βάμβα 6 (3ος όροφος), Τ.Κ. 10674, Αθήνα, λειτουργεί βιβλιοθήκη, ανοιχτή στο κοινό.

Ώρες λειτουργίας: 11:00-14:30.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-88 47 700.

Η βιβλιοθήκη δέχεται προσφορά επιστημονικών συγγραμάτων σχετικών με τη βιοηθική από ιδιώτες και εκδοτικούς οίκους.

H βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Υπάρχει η δυνατότητα να φωτοτυπηθούν έως 10 σελίδες εντός του γραφείου ή να αφήσετε στη γραμματεία μία ταυτότητά σας για να φωτοτυπήσετε από το βιβλίο που επιθυμείτε περισσότερες σελίδες εκτός γραφείου.

Τα επιστημονικά συγγράμματα, τα οποία εμπλουτίζονται διαρκώς, είναι καταχωρημένα στις εξής θεματικές ενότητες:

Κλωνοποίηση
Επιτροπές Βιοηθικής
Έρευνα στο έμβρυο
Εκπαίδευση
Προσωπικά δεδομένα
Ευθανασία
Βιοποικιλότητα
Γενικά έργα
Ι.Υ.Α.
Μεταμοσχεύσεις
Πατέντες
Ιατρική δεοντολογία
Βιοηθική γενικά
Κλινικές δοκιμές
Άμβλωση
AIDS
Βιολογία
Γενετική
Ζώα
A
ναπηρία
Διάφορα