Για τα Όρια Ηλικίας στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

14-02-2017

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εξέτασε το ζήτημα της ενδεχόμενης μεταβολής του ανώτατου ορίου ηλικίας της γυναίκας για την προσφυγή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ύστερα από σχετικό ερώτημα που απηύθυναν οι βουλευτές κ.κ. Σκουρολιάκος και Οικονόμου.

Σύσταση