Δημιουργία Υβριδικών και Χιμαιρικών Οργανισμών

2-5-2017

Τα Ενημερωτικά Κείμενα της Επιτροπής αποβλέπουν στην έγκυρη δημόσια πληροφόρηση για θέματα που εμφανίζονται στον διεθνή προβληματισμό της Βιοηθικής και επηρεάζουν συναφείς πολιτικές, χωρίς ακόμη να έχουν αποκτήσει επικαιρότητα στη χώρα μας. Τα Ενημερωτικά Κείμενα εκφράζουν την πεποίθηση ότι η τοποθέτηση των βασικών όρων κάθε ειδικού θέματος, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση οποιασδήποτε κανονιστικής του αντιμετώπισης στο μέλλον.

Παρακάτω θα βρείτε το ενημερωτικό για τη "Δημιουργία Υβριδικών και Χιμαιρικών Οργανισμών".

Ενημερωτικό Κείμενο

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το ένατο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2019 • Τόμος 5 • Τεύχος 1

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates