Αντικατάσταση Μιτοχονδρίων για την Αποφυγή Μιτοχονδριακών Νοσημάτων

4-4-2017

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέτασε το ζήτημα της δυνητικής κλινικής εφαρμογής των νέων τεχνολογιών της αντικατάστασης μιτοχονδρίων (ΜRT), ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Τεχνικές μεταφοράς μιτοχονδρίων και μητρικής ατράκτου», για το επιτρεπτό ή τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της μεθόδου.

Σύσταση