Έλεγχος μη παρεμβατικών κλινικών μελετών φαρμάκων

09-12-2013

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής συζήτησε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, το ζήτημα του ελέγχου των μη παρεμβατικών κλινικών μελετών φαρμάκων, που διενεργούνται στη χώρα μας, ύστερα από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.

Σύσταση