Συναίνεση στη Σχέση Ιατρού-Ασθενούς

29-03-2010

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής επεξεργάστηκε το θέμα της "Συναίνεσης στη σχέση ιατρού-ασθενούς" και, ύστερα και από την σύνταξη έκθεσης από τους επιστημονικούς της συνεργάτες, κατέληξε σε σχετική Γνώμη.

Στη Γνώμη της για τη "Συναίνεση στη σχέση ιατρού-ασθενούς" η Επιτροπή εξέτασε το ζήτημα της συναίνεσης μετά από πλήρη ενημέρωση ως βάση της σχέσης ιατρού-ασθενούς στη σύγχρονη ιατρική πράξη. Διαπιστώνεται ότι το παλαιό πρότυπο σχέσεων του ιατρού με τον ασθενή του αλλάζει. Το "πατερναλιστικό" πρότυπο, κατά το οποίο ο ασθενής ανέθετε τις αποφάσεις στον ιατρό του, χωρίς απαραίτητα να ενημερώνεται αναλυτικά για την κατάσταση της υγείας του ή τις εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές που διαθέτει καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα αυτών, τείνει να εγκαταλειφθεί και να αντικατασταθεί από ένα νέο στο οποίο κεντρική θέση καταλαμβάνει ο σεβασμός της αυτονομίας του ασθενούς. Έκφραση της αυτονομίας αυτής είναι η συναίνεση των ασθενών, ύστερα από κατάλληλη ενημέρωσή τους, για κάθε ιατρική πράξη.

Η Επιτροπή επισημαίνει προβλήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή της αυτονομίας του ασθενούς στην Ιατρική και εντοπίζει τις βασικότερες, κατά την κρίση της, αιτίες των προβλημάτων αυτών. Επιπροσθέτως, στη Γνώμη αναλύονται περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος ο ασθενής είναι ανίκανος να συναινεί και παρατίθενται οι θέσεις της Επιτροπής ως κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς λαμβάνονται ιατρικές αποφάσεις στις περιπτώσεις αυτές, αλλά και για το ποια είναι τα όρια της συναίνεσης, όταν αυτή εκφράζεται από εκπροσώπους του ασθενούς.

Η Επιτροπή, θεωρεί ότι η αρχή της συναίνεσης δεν μπορεί να νοείται ως απλή γραφειοκρατική υπόθεση. Πέρα από την κατοχύρωση του ιατρού, κύριος στόχος της συναίνεσης είναι ο σεβασμός της αυτονομίας του ασθενούς. Αυτό βεβαίως δε σημαίνει ότι ο ιατρός, ο οποίος έχει εποπτική εικόνα του όλου προβλήματος μένει αμέτοχος στη λήψη σχετικής απόφασης. Η Επιτροπή επιθυμεί να συμβάλει με τη γνώμη αυτή στην καλύτερη εφαρμογή της αρχής της συναίνεσης στην πράξη, με συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις, τόσο προς την ιατρική κοινότητα όσο και προς την Πολιτεία.

Γνώμη

Έκθεση

Πλήρες κείμενο (Γνώμη και Έκθεση)

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates