Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασκεί αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες, απευθυνόμενη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της ζητηθεί, προς οποιοδήποτε όργανο της Πολιτείας.

Νέα Σύσταση για τις Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας (Παρατηρήσεις στο Κεφάλαιο Δ’ του προσχεδίου νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»)

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέτασε το κεφάλαιο Δ’ του προσχεδίου νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», με το οποίο καθιερώνεται νομοθετικά ο θεσμός των Επιτροπών Ηθικής της Έρευνας, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Αν. Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας. Σύσταση

[16-02-2018] ΗΠΑ: Εταιρία αλληλούχισης DNA προτείνει το εμπόριο γενετικών πληροφοριών για ψηφιακά χρήματα

Μία νέα εταιρία αλληλούχησης DNA που έχει ιδρυθεί από γενετιστές, ανακοίνωσε το σχέδιο της να αναλύσει τα γονιδιώματα των πελατών της φθηνά και να τους επιτρέπει την πώληση των γονιδιωματικών τους πληροφοριών για ψηφιακά χρήματα.

Διαβάστε περισσότερα: [16-02-2018] ΗΠΑ: Εταιρία αλληλούχισης DNA προτείνει το εμπόριο γενετικών πληροφοριών για ψηφιακά...

[15-02-2018] Καναδάς: Δικαστήριο επιβάλλει περιορισμούς στην άρνηση γιατρών για παροχή ιατρικής υποβοήθησης στο θάνατο για συνειδησιακούς λόγους

Ένα δικαστήριο στο Οντάριο όρισε σε ομάδα γιατρών την υποχρέωση να παραπέμπουν σε ιατρική υποβοήθηση στο θάνατο τους ασθενείς που δικαιούνται και το επιθυμούν, επιβεβαιώνοντας την επιβολή περιορισμών στις ερειδόμενες σε συνειδησιακούς λόγους αντιρρήσεις των γιατρών ως προς τη παραπομπή σε ευθανασία, όπως τέθηκε σε εφαρμογή από τις ιατροφαρμακευτικές ρυθμιστικές Αρχές τη περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα: [15-02-2018] Καναδάς: Δικαστήριο επιβάλλει περιορισμούς στην άρνηση γιατρών για παροχή ιατρικής...

[13-02-18] Ην. Βασίλειο: Γυναίκες επιλέχθηκαν για εφαρμογή της μεθόδου αντικατάστασης μιτοχονδρίων

Η Αρχή της Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA) χορήγησε άδεια σε γιατρούς ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία παιδιών «τριών γονέων» στη M. Βρετανία με τη μέθοδο της μιτοχονδριακής δωρεάς (αντικατάσταση μιτοχονδρίων).

Διαβάστε περισσότερα: [13-02-18] Ην. Βασίλειο: Γυναίκες επιλέχθηκαν για εφαρμογή της μεθόδου αντικατάστασης μιτοχονδρίων

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates