Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασκεί αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες, απευθυνόμενη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της ζητηθεί, προς οποιοδήποτε όργανο της Πολιτείας.

[09-06-2020] Παρουσίαση της Σύστασης της Επιτροπής για την πανδημία σε Επιτροπή της Βουλής

Η Επιτροπή προσεκλήθη από την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κα Σοφία Βούλτεψη,  για να παρουσιάσει ενώπιον των μελών της τη Σύστασή της «Η βιοηθική διάσταση της ατομικής ευθύνης στην αντιμετώπιση του COVID 19 (κορωνοϊός)», που είχε εκπονήσει στις 17 Μαρτίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα: [09-06-2020] Παρουσίαση της Σύστασης της Επιτροπής για την πανδημία σε Επιτροπή της Βουλής

[22-06-2020] Ην. Βασίλειο: Διετής παράταση αποθήκευσης ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια διετή επέκταση αποθήκευσης για τα ωάρια, το σπέρμα και τα έμβρυα για να δώσει στους ανθρώπους επιπλέον χρόνο για πρόσβαση σε υπηρεσίες γονιμότητας, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει την πανδημία του κορωναϊού.

Διαβάστε περισσότερα: [22-06-2020] Ην. Βασίλειο: Διετής παράταση αποθήκευσης ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων

[19-06-2020] Ην. Βασίλειο: Πρέπει μια γυναίκα με αναπηρία να αναγκαστεί να χρησιμοποιεί αντισύλληψη;

Ένας δικαστής έχει αποφανθεί στο δικαστήριο προστασίας του Ηνωμένου Βασιλείου πως μια βρετανίδα με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να διαθέτει ενδομήτριο σπείραμα (IUD) παρά της θέλησής της.

Διαβάστε περισσότερα: [19-06-2020] Ην. Βασίλειο: Πρέπει μια γυναίκα με αναπηρία να αναγκαστεί να χρησιμοποιεί αντισύλληψη;

[17-06-2020] ΗΠΑ: Γιατροί και νοσηλευτές εξοικειώνονται με δεξιότητες περίθαλψης ασθενών του κορωνοϊού μέσω εικονικής πραγματικότητας

Στα πλαίσια της τρέχουσας πανδημίας, τα νοσοκομεία παγκοσμίως αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και για το σκοπό αυτό καταφεύγουν σε περιφερειακούς ιατρούς/νοσηλευτές με ελάχιστη ή και καθόλου σχετική εμπειρία για την υποστήριξη ασθενών του κορωνοϊού.

Διαβάστε περισσότερα: [17-06-2020] ΗΠΑ: Γιατροί και νοσηλευτές εξοικειώνονται με δεξιότητες περίθαλψης ασθενών του...

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates